Munkatársak

 

Igazgató: Dőr Gabriella (zongora)

1994 óta dolgozom az iskolában zongoratanár és korrepetitorként. 2011-ben lettem a billentyűs tanszak vezetője, 2013-ban szakmai igazgatóhelyettes, 2017-ben pedig az intézmény vezetője.
Zongoratanárként és intézményvezetőként is célom a gyerekek zenei képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése. A zenélés örömének átérzése, a kreativitás kialakítása, a zenei ízlés formálása. Nagy figyelmet fordítok a tehetséggondozásra, minden lehetőséggel támogatom a zene iránt fogékony gyerekek fejlesztését. Növendékeim mellett, jómagam is rendszeres résztvevője vagyok a városban megrendezett koncerteknek.

 

Általános igazgató helyettes: Konkoly Krisztina

Konkoly Krisztina vagyok, mindenkinek csak Kriszta néni.

Az iskolához fűződő kapcsolatom 1978-ra vezethető vissza, hiszen ebben az épületben kezdtem el zenei tanulmányaimat hegedű szakon. Ezután Győrbe kerültem, ahol először a Konziban tanultam, majd szolfézs-zeneelmélet-karvezetés szakon diplomáztam a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Tanárképző Tagozatán. A diploma megszerzése után visszatértem anyaiskolámhoz, és azóta is itt próbálom a nebulókat a zene minden irányában terelgetni. Bár végzettségem csak a szolfézsra irányul, emellett számos hangszeren aktívan játszom, így megtalálható vagyok akár a zongora mellett, a fúvószenekarban fuvolistaként, de esetenként akár egy vonószenekarban hegedűsként, vagy a cselló mellett is. Az óráimon törekszem a jó hangulat melletti intenzív tanulásra, azt gondolom, a gyerekek figyelmét úgy lehet folyamatosan fenntartani, ha a játékosság egyenlő arányban van a munkával és a fegyelemmel! Magamat egy tipikusan olyan pedagógusnak tartom, ahol az az alapelv, hogy érezzük jól magunkat, de szigorúan tanuljunk meg mindent! Erre bizonyíték lehet az a rengeteg zenei pályán tovább tanuló növendék, aki a szolfézs rejtelmeit az én óráimon sajátította el.

 

Iskolatitkár: Varga Dóra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orosháziné Csorba Anita

 

 

 

 

 

 

 

Koncert és szabadidő szervező,

kommunikációs munkatárs: Koós-Balázs Eszter

Szabadidő- és koncertszervező, kommunikációs munkatársként 2011-ben lettem a zeneiskola dolgozója. Munkám itt, a kezdetek óta összetett, sokoldalú, izgalmas. Rengeteg új ismeretségre, barátságra tettem szert, amiért hálás vagyok. Sikerült megismernem a zenész társadalom kis szegmensét, s általuk hozzám is közelebb került a klasszikus zene. A vezetőség maximálisan partnere a kreatív ötleteimnek, s ebben az építő légkörben jó eltölteni a napokat. Ebben a szellemben dolgoztam eddig és teszem ezt ezután is!

 

Könyvtáros, hangszerkarbantartó: Ady Linda

 

Billentyűs tanszak:

Tanszakvezető: Matolcsi Katalin (zongora)

A zongoratanári pályámat 1991 őszén kezdtem el. Azóta a hangszeres zenélés csodájával megismertettem kicsiket és felnőtteket egyaránt. A célom, hogy a zenetanulás öröm forrása legyen a növendékeim életében és a zongorázás kikapcsolódást és lelki feltöltődést jelentsen a hétköznapokban. Úgy gondolom, hogy a gyerekek esztétikai érzékére és érzelmi intelligenciájára is nagy hatással lehet a zene és a mai rohanó világban erre nagy szükség van. Minden tanítványommal törekszem a bensőséges viszony kialakítására, meglévő képességeik kibontakoztatására és az igényes muzsikálás megalapozására.

Tósaki Kinga (zongora)

Tósaki Kinga vagyok, tősgyökeres dunaújvárosi. A  Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola elődjében tanultam 8 évet zongorázni. Veszprémben  és Debrecenben tanultam tovább zongoraszakon. Nagyon szeretem ezt a hangszert, s arra törekszem, hogy ezt a vonzalmat növendékeimnek is átadjam. Tudásom bővítése érdekében Pécsett elvégeztem a zeneterápia képzést, s ezt a mai napig alkalmazom is az óráimon. Nagy szeretettel várok diák és felnőtt növendékeket is!

Dőr Gabriella(zongora)/lásd fentebb, igazgató

Tágincevá Irén (zongora)

Tágincevá Irén vagyok, zongoratanár. Tanulmányaimat Ukrajnában, az A. Sz. Makarenko nevű Sumy Állami Pedagógiai Egyetemen végeztem. 1987 óta foglalkozom zongoraoktatással, az életemet a zongoratanításnak szenteltem. Nagyon szeretek kezdőkkel foglalkozni, de minden korosztályú növendékhez megtalálom a megfelelő technikát. Tanítási módszereim minden esetben egyénre szabottak, így a legnagyobb kihívás számomra elérni a tanítványaim folyamatos fejlődését, és fontos, hogy a zenélés egyúttal sikerélményekkel is járjon. Véleményem szerint a zongora tanulmányok rendkívül értékesek, mert fejlesztik a gyerekek nevelését. Tapasztalataim azt mutatják, hogy a zongorázó emberek sokoldalúak, kreatívak, fejlettebb az érzelmi intelligenciájuk, empatikusabbak, figyelmesebbek és türelmesebbek. A zenélő gyerekek könnyebben tanulnak idegen nyelveket, jobban értik a matematikai összefüggéseket, logikusabban gondolkoznak, választékosabban fogalmaznak. Hiszem, hogy a zenetanulás, leginkább a zongorán való muzsikálás örömének átélésén túl, segít a mélyebb önismeretben, stresszlevezető, rekreációs tevékenység. Óráim jó hangulatban telnek. Szívesen fogadom az újrakezdőket is, akik már valamikor tanultak zongorázni. Claude Debussy azt mondta, hogy a zene ott kezdődik, ahol a szó hatalma véget ér, és én ezzel teljes mértékben azonosulok.

Tótin Katalin (zongora)

Tótin Katalin vagyok, a billentyűs tanszak zongoratanára. Már 6 éves koromban tudtam, hogy egyszer zongoratanár leszek, és a mai napig, immár 24 éves pedagógusi tapasztalatom után is, azt vallom, hogy ez helyes gondolat volt, ez az igazán nekem való hivatás. Legjobban azt szeretem a munkámban, hogy nagyon sokrétű: különböző korosztályú és képességű gyerekeket tanítok, akik egyéniségüknek köszönhetően valami újat hoznak az osztályomba, mindennapjaimba. Mindegyikük más-más természetű, ezzel folyamatosan új pedagógiai módszerek megtalálására sarkallnak. Meggyőződésem, hogy a hangszeres játék elsajátítása jellemformáló, fegyelemre és önállóságra nevelő szerepe mellett lélekgyógyító hatású, és örömforrásként jelen van a mindennapi életükben. A hosszútávú közös zenetanulás során, ami nem ritkán 10-12 év, elengedhetetlen a szoros és jó személyes kapcsolat. Ezért sokszor nem csak zongoratanár vagyok, hanem barát, mentor, és lelkes támogató is egyben. Büszke vagyok arra, hogy sok növendékem előképzős kisiskolásként érkezik és egyetemistaként hagyja el az osztályom. A munkám másik szegmense a korrepetitori és előadóművészi tevékenységem, amely folyamatos szakmai megújulásomat és fejlődésemet biztosítja. Hiszem, hogy személyes példával, a zene iránti elhivatottságommal tudom leginkább motiválni a növendékeimet, megszerettetni velük a zenetanulás minden egyes lépcsőfokát.

Antal Anna (zongora)

„Zene nélkül az élet egy tévedés”. – Friedrich Nietzsche

A zene az életem nélkülözhetetlen tartozéka: zongoraművész-tanár, zeneterapeuta és zongorakísérő vagyok. Kiskorom óta a zongorahangok szerelmese vagyok. Ötévesen kezdtem el zongorázni, s hamar világos lett számomra, hogy ezzel a hangszerrel fogom összekötni az életemet. Tanulmányaim végeztével Budapesten, a Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskolában kezdtem el a tanári pályámat. Hamarosan Dunaújvárosba költöztem, ahol folytattam a zongoraoktatást. Hatévnyi zongoratanítás külföldön (Internationale Klavierschule in München) új pedagógiai módszerekkel, széles szakmai rálátással gazdagított engem. Büszke vagyok tanítványaimra, akik sikeresen léptek fel különböző versenyeken, de nagy öröm számomra az is, ha látom a sajátos nevelést igényló gyerekek fejlődését. Zeneoktatásom célja az, hogy a növendékeim örömmel jöjjenek az óráimra, ahol szívesen zenéljenek. Minden gyermek a lelke mélyén zeneszerető, mert a Lélek nemes tápláléka a Zene. Így minden gyerek tehetséges, és ki-ki a maga módján különleges és megismételhetetlen. Pályafutásom során fontosnak tartottam, hogy a tehetséggondozás mellett különös figyelmet szenteljek a felzárkóztatásra, fejlesztésre is. A zene egy olyan eszköz a kezünkben, amely különös módon fejleszt és elősegíti a lelki-szellemi egészségünket. Nagy hangsúlyt fektetek a saját szakmai továbbképzésemre. Aktív zenéléssel szeretnék példát mutatni és motivációt adni növendékeimnek.

Lak Gyöngyi (zongora)/ Kulcsi Telephelyünk munkatársa

Fehér Teréz (zongora) Kulcsi Telephelyünk munkatársa

Székely Zoltán (zongora) Perkátai Telephelyünk munkatársa

Fafúvós-, rézfúvós és kamarazene tanszak:

Tanszakvezető: Tótin István (klarinét, szaxofon, fagott)

Tótin István fagottművész-tanár vagyok, a zeneiskola fa-, rézfúvós és kamarazene tanszakát vezetem 2011 óta. Húsz éves pedagógiai pályám során mindig nagy hangsúlyt fektettem a tehetséggondozásra, több növendékem szerepelt sikeresen különböző megyei-, regionális- és országos versenyeken. Az egyik legfontosabb motiváló tényező a zenetanulás folyamatában, véleményem szerint, a közös zenélés gyakorlata. Éppen ezért alapítottam meg fafúvós kamaracsoportomat, amelyben oboás, klarinétos, fagottos, esetenként szaxofonos növendékeim együtt tanulhatják és adhatják elő a különböző zeneiskolai és városi rendezvényeken a legkülönfélébb zenei stílusokhoz és irányzatokhoz tartozó zeneműveket. A tanítás mellett jómagam is aktívan zenélek a pedagógus kollégáimmal közösen alakított kamarazenei formációk tagjaként fagotton, klarinéton és szaxofonon. Nagyon fontosnak tartom, hogy tudásunk legjavát adjuk munkánk minden pillanatában, aminek elengedhetetlen feltétele a folyamatos megújulás, a pedagógiai folyamatok újabb generációkhoz való adaptálása annak érdekében, hogy megszerettessük a művészet ezen ágát kicsivel és naggyal egyaránt.

 

Balogh Zoltán András (furulya, trombita, harsona, tenorkürt, baritonkürt, fúvószenekar vezető)

1993-tól vagyok az intézmény fúvós hangszereket oktató tanára. Egyénre szabott, sajátos módszerekkel tanítok, a tehetséggondozást és a társas zenét előtérbe helyezve. 2019-ben mesterpedagógus fokozatot szereztem.

 

 

 Sütő Balázs (fuvola)

Sütő Balázs vagyok, fuvolatanár. A zene szeretetét első sorban édesapámnak köszönhetem, aki kiskoromtól fogva műfajoktól függetlenül az igényes és tartalmas zenék hallgatásán keresztül ismertetett meg fontos művekkel, előadókkal. Ez a szemlélet a fuvolázásban is visszaköszönt, így az improvizáció iránti érdeklődésem miatt a Kőbányai Zenei Stúdióban tanultam, majd „klasszikus” fuvolatanári végzettségemet a Vienna Konservatoriumban szereztem 2018-ban. Hálás vagyok, mert sok izgalmas formációban, zenei műfajban kipróbálhattam magam fuvolistaként, saját projektekben zeneszerzőként is, melyek révén egyrészt rengeteg fantasztikus élményben lehetett részem, másrészt fontos tapasztalatokkal lehettem gazdagabb. Azért kezdtem tanítani, mert szerettem volna ezeket a tapasztalatokat átadni, hogy minél több embernek része lehessen abban az örömben, melyet én magam is érzek, amikor egyedül, még inkább, ha másokkal együtt zenélhetek. Erre jelenleg főként a Red Roof Quintet jazz-zenekarban, a Loud Triad formációban és a Zeneiskola különböző kamaracsoportjaiban van lehetőségem. Úgy gondolom a zenélés – zenetanulás nem függ a kortól, tényleg bármikor elkezdhető, a fontos, hogy igyekezzünk a külvilágot kizárva, koncentráltan feloldódni benne.

Vári Péterné (fagott, furulya, fuvola)

Vári Péterné, Magdi néni vagyok. Több mint 20 éve tanítok zenélni gyerekeket és felnőtteket egyaránt. Fagott szakon végeztem a Szegedi Egyetemen, és pár éve ismét beiratkoztam ugyanebbe az iskolába furulya szakra is. A zeneiskolában mint fafúvós tanár a furulyán kívül fuvolát is tanítok. Nagy vágyam, hogy egyszer sok-sok furulyás lesz a zeneiskolában, és akkor megmutathatjuk, hogy ez a hangszer is rengeteg lehetőséget rejt. Hogy hogyan tanítok, milyen vagyok? Erről kérdezzétek meg a jelenlegi és régi növendékeimet, akik közül elég sokkal tartom azóta is a kapcsolatot, hogy már befejezték zenei tanulmányaikat.

Siklósi Pók Gabriella (fafúvós tanár)/Kulcsi Telephelyünk munkatársa

Kóczon Kornél ( fúvós tanár) Perkátai Telephelyünk munkatársa

Vonós és akkordikus tanszak:

Tanszakvezető: Juhos Melinda (harmonika, harmonika zenekar vezető)

Harmonika tanári diplomámat Budapesten, középiskolai ének-, szolfézs-tanári és karvezetői diplomámat Újvidéken szereztem. 1992. óta tanítok a Sándor Frigyes zeneiskolában.
A harmonika és a zene szeretetének az átadása a legfőbb célom. Az egyéni oktatásban mód nyílik a gyermek egyéniségéhez megfelelő tehetséggondozásra. A társas zenélés örömét a növendékeim a harmonika-zenekarban ismerhetik meg. Dunaújváros kulturális életében előadóművészként is jelen vagyok, mely például szolgálhatott azon tanítványaim részére, akik maguk is a zenei pályát választották hivatásul. Gyakran szerepeltetem növendékeimet szólóban és kamara formációban is különböző hazai és nemzetközi versenyeken szép sikerekkel. Volt olyan szerencsém, hogy Magyarországon és külföldön is többször felkértek már zsűrizni zeneiskolai megmérettetéseken.
Vallom, a zene lélekemelő és nemesítő hatása fejleszti a gyermekek személyiségét. A harmonika, ez a bonyolult és csodálatos hangszer által bontakoztatom ki a növendékeim zenei világát.

Baruts Bence (gitár)

Baruts Bencének hívnak, negyedik éve vagyok a Dunaújvárosi Sándor Frigyes zenesuli gitártanára. Zeneiskolai tanulmányaimat 2000-ben kezdtem, így mondhatni az életem nagy része eddig zenével telt. Több hangszert is tanultam, játszom jelenleg is ütős illetve húros hangszereken, de mindig is a gitáré volt a szívem. Gyermekkoromtól kezdve zenélek különböző zenekarokban, s a zenének köszönhetem, hogy bejárhattam Európát, és jó néhány színpadát. Személy szerint mindenkit buzdítok a zenetanulásra. Felejthetetlen élmények tömkelegét okozta számomra ez a szerelem. Tanulhattam ezen felül alázatot, kitartást, emberséget, amiért mai napig hálás vagyok a mestereimnek. Célom, hogy a növendékeim megismerjék az élő zene szépségét, szeressék meg a hangszerüket, és legyenek stilisztikától függetlenül nyitottak, lássák meg minden műfajban a szépet, járjanak koncertekre. Számomra a zene egy világnyelv, s vallom, hogy boldogok lesznek, akik beszélik, vagy akár csak hallgatják, megismerik eme csodálatos nyelvet. „Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét s ami benne érték, azt mind meghatványozza.” – Kodály Zoltán

Beke Beáta (gitár)

Beke Beáta vagyok, gitárt tanítok a zeneiskolában. A zenélés képessége mindenkiben benne rejlik. A hangadás egyidős az emberrel. A ritmikus hangadás már zene. Zenetanárként az a célom, hogy a növendékeimnek megmutassam, milyen eszközökkel tökéletesíthetik magukban a ritmikus hangadás képességét. A gitár népszerű hangszer. Az egyéni gitároktatás szépsége és különlegessége pl. egy oktatóvideóval szemben az, hogy személyre szabottan fejleszti a zenei készségeket, egyéni úton vezeti a gitározni akaró növendéket a zenetanulás és a hangszeres játék ösvényein.

Müller Tamás (ütő)

Müller Tamás vagyok, 1988.01.31-én születtem Budapesten. Nagymamám ének-zene tanár, szüleim pedig aktív zenehallgatók voltak, mindenféle zene szólt a házban, klasszikus, populáris egyaránt. Innen is eredhet a zenei pálya választásom. Jazz-dob tanulmányaim  a Bartók Konzin át, a Wienna Konservatorium elvégzésével bejeződtek be, de persze most is gyakorlok aktívan, mert mindig kell fejlődni! Tanítással, és zenéléssel foglalkozom, tagja vagyok a Szaloky Group, a Red Roof Quintet, a Vituki ST jazz formációknak, és egyéb zenei projekteknek. A zene meghatározó az életemben, sokat kell hallgatni, gyakorolni, művelni, annak aki foglalkozik vele. Amit beleteszünk a kosárba, azt vehetjük ki belőle.. Ezt nem tudom ki mondta, ha egyáltalán mondta-e valaki, de szerintem szép gondolat! 🙂 Szóval HAJRÁ! És ami szerintem a legfontosabb, hogy találjuk meg magunkat benne, a saját hangunkat! Ez mindig működik, legyen válság, bőség, nehézség, a zene mindig egy fontos kapaszkodó.

Szekeres István (ütő)

Amikor zenélni tanítok valakit: a legfontosabb, hogy olyan zenei értékeket mutassak, amelyek elsodorják a gyereket a zene felé. Keresni kell a már meglévő érzelmi kapcsolódásait a zenéhez, és abból kell tovább lépni. Aki élvezi a tanulást, sokkal többre képes, és az otthoni gyakorlásban is „odateszi magát”. Az a szemléletem, hogy mindig csak egy-egy apró mozzanatot szabad tökéletesíteni, amire éppen fogékony a tanuló. Együtt kell keresnünk az utat, hiszen mindenki más és más. Ha a régi bevált játékos módszerek nem vezetnek eredményre, újakat kell kitalálni. Jó együtt zenélni a tanulóval, hogy megérezze azt az emberfeletti figyelmet, ami ilyenkor kialakul, valamint segíteni kell, hogy társaival is együtt tudjon játszani. Felemelő érzés, ha valaki kiáll zenélni, és örömet okoz másoknak, legyen az akár a család, egy kis közönség, vagy egy emberekkel teli stadion.

A zene az, ami azonnal hat az érzelmekre, ne hagyjuk, hogy elmenjen mellettünk. Tanuljunk zenélni!

Kaszás Éva (cselló)

Nagy Veronika (hárfa)

Két énekes szülő gyermeke vagyok, így a zene mindennapi része volt az életemnek addig is, míg én magam el nem kezdtem zenét tanulni. Ezeknek köszönhetően pontosan tudom, milyen fantasztikus zenével körülvéve felnőni. Több hangszeren tanultam, ennek ellenére már kiskorom óta határozottan hárfatanár szerettem volna lenni. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen hárfatanári szakot végeztem. Hatalmas örömet jelentett számomra, amikor a Sándor Frigyes Zeneiskolában már a tanulmányaim mellett elkezdhettem tanítani. Tanárként a legfontosabbnak érzem, hogy a nálam tanuló gyermekek szeressék az órákat, élvezzék a zenélést és a kezdetektől a lehető legjobb szakmai alapot kapják. Nagyon szeretek kezdő gyermekekkel foglalkozni, megismerni őket és megtalálni a hozzájuk vezető utat, hogy aztán a lehető legjobban tudjunk közösen dolgozni. A zene által önállóságra, türelemre és kitartó munkára való nevelés a célom, amellett hogy életre szóló élményeket adjak a növendékeimnek és érezzék, igazán fontosak a számomra.

Kovács Dániel (hegedű)

Pomposné Zelena Erszébet (hegedű)

Oláh Géza Dániel (hegedű)

Zeneismeret-, vokális-, jazz billentyűs tanszak:

Szakmai igazgató helyettes, tanszakvezető: Szabó Edina (szolfézs, zenetörténet)

 

 

 

 

 

 

 

Juhos Melinda (zenetörténet)/ lásd fentebb harmonika tanár

Subecz Kornélia  (szolfézs, zenetörténet)

Subecz Kornélia (Nelly néni) vagyok.

Ízig-vérig dunaújvárosi zeneiskolás. Én is ide jártam zongorázni, majd Székesfehérváron és Pécsett tanultam tovább.

Hiszem, hogy a szolfézstudás segíti a hangszeres tanulást. Igyekszem ezt nektek sok játékkal, érdekességgel és vidámsággal átadni.

Kovács-Ferenc Zsolt (basszusgitár)

 

Konkoly Krisztina (szolfézs, zeneelmélet)/lásd fentebb igazgató helyettes

Németh Irma (magánének)

Kész Petra (jazz-ének)

Kész Petra vagyok a Sándor Frigyes Zeneiskola jazz-ének tanára. Nyolc szuper évig jártam én is ide klasszikus zongora szakra. A mai napig meghatározó az életemben a klasszikus zene, viszont az improvizáció iránti érdeklődésem utat tört magának. Szeretek kísérletezni. A Zeneakadémián diplomáztam jazz-ének szakon és azóta is muzsikával töltöm a napjaim. Jelenleg 4 formáció állandó énekesnője vagyok, amik mind más-más zenei stílust képviselnek. A Junior Prima díjas Tárkány Művek, a Crème de la Pop, a Cymbal Rush és a Coda Nostra Big Band.

 

Szabó Attila (jazz-pengetős)

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végeztem jazz-bőgő szakon, Berkes Balázsnál.
A bőgő mellett természetesen basszusgitáron is játszom. Sőt, lassan 50 éve gitározom is.
Néha még dalra is fakadok: a Tax Free és a Soul Blaster formációkban funky-t énekeltem. Játszottam, mint gitáros-énekes rockzenét is számos formációban. A sok évtized alatt, a hazai jazz nagyszerű zenészeivel játszhattam és játszhatok együtt.
A zenéléssel párhuzamosan tanítok is. Nagy örömmel tölt el, hogy jó néhány olyan növendékem, aki nálam ismerte meg a jazz alapjait, ma már a profi zenészek táborához tartozik.

 

Portás:

Kuruczné Törő Csilla

2011 óta dolgozom a zeneiskolában, portásként. Ezidő alatt nagyon sok szülőt, növendéket, kollégát ismertem meg, s adtam választ a bejáratnál felmerülő kérdéseikre. Törekszem munkámmal megkönnyíteni az ő életüket. Vidám, nyitott személyiségként ezt a habitust sugárzom kifelé, s ezzel igyekszem fémjelezni az iskolát, mint valaki, akivel legelőször találkozik a hozzánk betérő :)

 

Dóra Árpádné

Takarítónő:

Kiss Tiborné