Tehetségpont

Dunaújvárosi Sándor Frigyes

Alapfokú Művészeti Iskola Regisztrált Tehetségpont

Azonosító: TP 130 003 960
Fax: 0036-25-412-520
E-mail: duzenisk@gmail.com
Honlap: http://www.sandorfrigyes.hu
Célcsoportok: Általános iskolás korúak, Középiskolás korosztály
Hatókör: Intézményi
Kapcsolattartó:

Moravecz Attila
Magyarország
2400 Dunaújváros, Bartók Béla u.6/a
Tel.: 0036-25-412520
Fax: 0036-25-412520
E-mail: duzenisk@gmail.com

  1. A Tehetségpontot megalakító szervezetek, illetve magánszemélyek

Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola

  1. Mi teszi Önöket alkalmassá/elhivatottá e kezdeményezésre? (eddigi tevékenység, szakértelem ezen a területen)

Intézményünk közel 60 éves múltra tekint vissza. A régióban és a megyében fontos szerepet tölt be, regionális és megyei találkozók színtere.

Állandó rendezvényeink:
– Városi Újévi Gála
– Megyei Zongora négykezes Találkozó
– Megyei Vonós Találkozó
– Regionális Klarinétos Találkozó
– Fejér Megyei Diáknapok
– Zenei Világnap
– Szülő-diák, tanár-szülő-diák koncert

Növendékeink zeneelméleti képzésére különös figyelmet fordítunk, évente megrendezzük a lapról olvasási versenyt.
Havi rendszerességgel szerepeltetjük növendékeinket házi koncert formájában, lehetőséget adva a hangszeres bemutatkozásuknak.
Zeneiskolánk eredményesen készít fel zenei pályán továbbtanulni kívánó fiatalokat az ország különböző zeneművészeti szakközépiskoláiba. Hangszeres tanulóink a megyei és országos versenyeken kimagasló pontszámmal, kiváló helyezéseket érnek el.

  1. A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései. Milyen hatókörre kívánják a megalakítandó Tehetségpont tevékenységét kiterjeszteni? Milyen együttműködéssel kívánják biztosítani azt, hogy a tervezett hatókör tehetségsegítő kezdeményezéseit, e munkában aktív, illetve az ez iránt érdeklődő embereket, intézményeket és forrásokat munkájukba be tudják vonni?

A Dunaújvárosi Sándor Frigyes  AMI égisze alatt működő Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány fő célja a térség kulturális életének kiterjesztése a városon túl nyúló régióba is. Második fő célunk a különböző művészeti ágak( képzőművészet, táncművészet) együttműködésre való serkentése. Kiállításaink, koncertjeink révén igyekszünk népszerűsíteni művészeti iskolánkat, mely által sok ember számára magas színvonalú kulturális programot tudunk biztosítani.

  1. A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai. Milyen specifikus tehetségformák segítésével kívánnak különösen foglalkozni? Milyen konkrét programokat, rendezvényeket terveznek a megalakulásuk utáni első évben?

A zeneművészeti ág területén kívánjuk tevékenységünket kifejteni, amely a következő:

– tehetségazonosítás, tehetséggondozás, képzés, mentorálás, közvetítés
– tehetségsegítő rendezvények szervezése
– a tehetséggondozás, kompetenciafejlesztés témakörében szervezett továbbképzések
– szakmai konferenciák, módszertani egyeztetések
– tanácsadás
– a tehetségek bemutatása

Intézményünk tehetségközvetítő feladatokat lát el. Tevékenységünk során építünk az iskolai tehetséggondozás eredményeire, a tehetséges növendékeink számára előadásokkal, konzultációkkal biztosítjuk, elősegítjük fejlődésüket, továbbhaladásukat, pályaorientációjukat, amely az iskolában, vagy akár az iskolán kívül valósul meg. Tevékenységünk másik hasonlóan fontos alapeleme a tehetségazonosítás a művészeti képzésben még nem részesülő tanulók körében.

  1. Pedagógiai és pszichológiai szakmai alapok és háttér. Hogyan kívánják biztosítani a Tehetségpont pedagógiai és pszichológiai szempontból is megfelelő segítségét az érdeklődő fiatalok tehetségének minél jobb felismerése és segítése érdekében? Sorolják fel azon szakemberek nevét, akiket megnyertek e tevékenység segítésének és röviden adják meg e szakemberek szakmai hozzáértésük forrását.

Zeneiskolánk kiváló felszereltsége alkalmas az érdeklődő tehetséges fiatalok kiszolgálására. A pedagógiai programunk és a kiváló szakembereink biztos hátteret nyújtanak a tehetségek kibontakozására és gondozására.
Egyénre szabott specifikus képzéseinkkel biztosítjuk az érdeklődő fiatalok pszichológiai szempontból is megfelelő képzését.

A tehetséggondozásban részt vevő szakembereink:
– Bíróné Tósaki Kinga, zeneterapeuta
– Pomposné Zelena Erzsébet, hegedű
– Oláh Dezső, jazz-zongora
– Peresztegi Attila, rézfúvó
– Moravecz Attila, fafúvó

  1. Eredményesség és hatékonyság. Milyen módon segítik, tervezik tanácsadó, tehetséggondozó munkájuk eredményességének és hatékonyságának felmérését és növelését?

A tehetségek azonosítására kétszintű szűrést dolgozunk ki. Elsőként alkalmassági szűrésen vesznek rész a hozzánk jelentkezők, a második szinten képességeik megismerése után a nekik legmegfelelőbb képzésre irányítjuk. Külső oktatási intézményekben rendszeresen tartunk alkalmassági szűréseket, ezzel is növelve tehetséggondozó szerepünket.

  1. Munkastílus. Mit terveznek annak érdekében, hogy munkájukban a személyes és “civil jelleg” legyen a legnyomatékosabb elem, és hogy elkerüljék a hivatalszerű, bürokratikus működést?

Az iskolán kívüli légkör már önmagában egy oldottabb hangulatot eredményez. Az élményt nyújtó oktatás mellett elkötelezettek a képzésben résztvevő kollégák. Fontos a tehetségek felismerése és segítése céljából az az önkéntesség, melyre a mentorok munkája épül.

  1. Anyagi fenntarthatóság, önfenntartás. Mit tettek, és mit terveznek a Tehetségpont anyagi fenntarthatóságának, önfenntartásának biztosítása érdekében?

A Dunaújvárosi Sándor Frigyes AMI fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete. Zeneiskolánk égisze alatt működő Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvánnyal közösen pályázatfigyelő rendszert működtetünk. A programok megvalósítására pályázatokat nyújtunk be. Hatékonyságunk fenntartása érdekében feladatunknak tekintjük a szponzori, támogatói kör kialakítását.